Sila klik brochure atau negeri di bawah untuk pendaftaran secara online | Please click the brochure and state name below for online registration


Sila pilih kursus berkenaan dengan / Please choose course related to:
No. 1485
JENIS-JENIS CERUN DAN PEMBAIKAN CERUN YANG RUNTUH
Tempat: ATAS TALIAN (APLIKASI ZOOM)
Tarikh: 10 JUN 2021
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM150
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM150
-
CIDB
10 CCD
HRDF Claimable!
-
No. 1488
KERJA PENURAPAN JALAN DAN KAEDAH PENYELENGGARAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 18 - 19 JUN 2021
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1486
TATACARA PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA DALAM KONTRAK KERJA
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 24 - 25 JUN 2021
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1487
PERAKAUNAN DALAM SEKTOR PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 30 JUN - 1JULY 2021
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1489
KERJA - KERJA PEMASANGAN PAIP BEKALAN AIR
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 06 - 07 JULAI 2021
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1490
MEMAHAMI DOKUMEN TENDER DAN PROSES-PROSES PENILAIAN TENDER
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 13 JULAI 2021
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM150
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM150
CIDB
10 CCD
No. 1491
ANALISA KEKUATAN KEWANGAN DALAM SYARIKAT PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 16 - 17 JULAI 2021
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
-
CIDB
20 CCD
No. 1492
PELAKSANAAN AMALAN TERBAIK DALAM PENGURUSAN FASILITI
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 23 - 24 JULAI 2021
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1493
BAYARAN DAN AKAUN MUKTAMAD DALAM KONTRAK KERJA
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 28 - 29 JULAI 2021
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1494
MEMAHAMI SYARAT-SYARAT KONTRAK JKR 203A (MODUL 1)
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 03 - 04 OGOS 2021
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1495
PERANCANGAN CUKAI SME DALAM SYARIKAT PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 12 - 13 OGOS 2021
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM700
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM700
CIDB
20 CCD

Pertanyaan | Enquiry

Anda boleh cadangkan tempat atau tajuk kursus atas minat anda.