Sila klik brochure atau negeri di bawah untuk pendaftaran secara online | Please click the brochure and state name below for online registration


Sila pilih kursus berkenaan dengan / Please choose course related to:
No. 1568
KAEDAH PENGUKURAN & PENILAIAN PRESTASI PROJEK PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 29 - 30 JUN 2022
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250
CIDB
20 CCD
No. 1582
PENGURUSAN & PENTADBIRAN KELAMBATAN & LANJUTAN MASA (EOT) KONTRAK PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 05 JULAI 2022
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM130
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM130
CIDB
10 CCD
No. 1569
MICROSOFT EXCEL - MENCIPTA SEMI AUTO DOCUMENT TERMASUK KESELAMATAN DOKUMEN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 07 - 08 JULAI 2022
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (Sijil Taraf Bumiputera Pengarah/Pemilik dan kad hijau): RM250
Fee (ada kad hijau): RM250
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250
CIDB
20 CCD
No. 1570
JENIS-JENIS ASAS BANGUNAN DAN KERJA-KERJA PENANAMAN CERUCUK DALAM PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 14 - 15 JULAI 2022
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250
CIDB
20 CCD
No. 1571
MEMAHAMI DOKUMEN TENDER DAN PROSES-PROSES PENILAIAN TENDER
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 19 JULAI 2022
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM 130
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM 130
CIDB
10 CCD
No. 1572
PEMFAILAN DOKUMEN & REKOD DALAM SYARIKAT PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 22 - 23 JULAI 2022
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250
CIDB
20 CCD
No. 1585
PENGURUSAN PERUBAHAN TURUN NAIK HARGA (VARIATION OF PRICE-VOP) BAHAN BINAAN DALAM KONTRAK KERAJAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Alamat: -
Tarikh: 26 JULAI 2022
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM130
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM130
CIDB
10 CCD
No. 1573
PEMAHAMAN BORANG SYARAT-SYARAT KONTRAK REKA DAN BINA YANG EFEKTIF DALAM KONTRAK KERAJAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 27 - 28 JULAI 2022
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250
CIDB
20 CCD
No. 1574
PANDUAN MENGECAT JALAN, PEMASANGAN PAPAN TANDA DAN PERABOT JALAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 02 - 03 OGOS 2022
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250
CIDB
20 CCD
No. 1575
KERJA-KERJA PEMASANGAN PAIP AIR KUMBAHAN DAN SAMBUNGAN KE PAIP PIHAK BERKUASA
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 06 OGOS 2022
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM130
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM130
CIDB
10 CCD
No. 1576
PENGENALAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 & LATIHAN AUDIT DALAMAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 10 - 11 OGOS 2022
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250
CIDB
20 CCD
No. 1577
PENYELENGGARAAN DAN PEMULIHAN JALAN RAYA YANG EFEKTIF
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 13 - 14 OGOS 2022
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250
CIDB
20 CCD
No. 1578
ANALISA KEKUATAN KEWANGAN DALAM SYARIKAT PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 18 - 19 OGOS 2022
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250
CIDB
20 CCD
No. 1579
PENGURUSAN PENYIAPAN, PENYERAHAN DAN TEMPOH TANGGUNGAN KECACATAN KONTRAK KERJA PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 23 - 24 OGOS 2022
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM 250
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM 250
CIDB
20 CCD
No. 1580
KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BANGUNAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 26 - 27 OGOS 2022
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM 250
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM 250
CIDB
20 CCD
No. 1581
PENGENALAN & PENGURUSAN RISIKO DALAM PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 30 OGOS 2022
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM130
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM130
CIDB
10 CCD

Pendaftaran Kursus | Online Registration


Pertanyaan | Enquiry

Anda boleh cadangkan tempat atau tajuk kursus atas minat anda.