Borang Pendaftaran Kursus | Course Registration Form

Sila klik brochure atau negeri di bawah untuk pendaftaran secara online | Please click the brochure and state name below for online registration


Sila pilih kursus berkenaan dengan / Please choose course related to:
No. 1243
PENYELIAAN KERJA - KERJA M&E DALAM INDUSTRI BANGUNAN
Tempat: WH SKILL TRAINING SDN BHD, KUANTAN PAHANG
Alamat: A-47 Tingkat Atas, Jalan Haji Junid,Seri Teruntum, 25200 Kuantan, Pahang
Tarikh: 05 - 06 FEBRUARY 2020
Fee (ada kad hijau): RM400
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM400
CIDB
20 CCD
HRDF Claimable!
No. 1248
CE01 - KERJA JALAN
Tempat: WH SKILL TRAINING SDN BHD, KUANTAN PAHANG
Alamat: A-47 Tingkat Atas, Jalan Haji Junid,Seri Teruntum, 25200 Kuantan, Pahang
Tarikh: 17 - 21 FEBRUARI 2020
Masa: 9.00AM TO 5.00PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM600
CIDB
40 CCD
HRDF Claimable!
No. 1252
CRITICAL PATH METHOD (CPM) AND MICROSOFT PROJECT
Tempat: WH SKILL TRAINING SDN BHD, KUANTAN PAHANG
Alamat: A-47 Tingkat Atas, Jalan Haji Junid,Seri Teruntum, 25200 Kuantan, Pahang
Tarikh: 27 - 28 FEBRUARI 2020
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (Sijil Taraf Bumiputera Pengarah/Pemilik dan kad hijau): 700
Fee (ada kad hijau): 700
CIDB
20 CCD
HRDF Claimable!
No. 1274
PENGENALAN & PENGURUSAN RISIKO DALAM PEMBINAAN
Tempat: WH SKILL TRAINING SDN BHD, KUANTAN PAHANG
Alamat: A-47 Tingkat Atas, Jalan Haji Junid,Seri Teruntum, 25200 Kuantan, Pahang
Tarikh: 30 - 31 MAC 2020
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM400
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM400
CIDB
20 CCD
HRDF Claimable!

Pendaftaran Kursus | Online Registration


Pertanyaan | Enquiry

Anda boleh cadangkan tempat atau tajuk kursus atas minat anda.