Sila klik brochure atau negeri di bawah untuk pendaftaran secara online | Please click the brochure and state name below for online registration


Sila pilih kursus berkenaan dengan / Please choose course related to:
No. 1412
KERJA-KERJA PEMASANGAN PAIP AIR DAN SAMBUNGAN PAIP KE PAIP PIHAK BERKUASA (ONLINE)
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 27 OKTOBER 2020
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM150
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM150
CIDB
10 CCD
No. 1421
KERJA-KERJA MEMBINA TANGKI BEKALAN AIR, RUMAH PAM DAN PAIP SAMBUNGAN KE PAIP BERKUASA
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 04 NOVEMBER 2020
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM150
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM150
CIDB
10 CCD
No. 1422
PANDUAN KESELAMATAN ELEKTRIK DAN PROSEDUR KERJA SELAMAT
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 07 NOVEMBER 2020
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM150
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM150
CIDB
10 CCD
No. 1425
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN TUNTUTAN KONTRAKTUAL KONTRAK PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 09 NOVEMBER 2020
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM150
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM150
CIDB
10 CCD
No. 1423
PELAKSANAAN AMALAN TERBAIK DALAM PENGURUSAN FASILITI
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 12 - 13 NOVEMBER 2020
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1428
PEMAHAMAN BORANG SYARAT-SYARAT KONTRAK REKA DAN BINA YANG EFEKTIF DALAM KONTRAK KERAJAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Alamat: -
Tarikh: 23 - 24 NOVEMBER 2020
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1426
ANALISA KEKUATAN KEWANGAN DALAM SYARIKAT PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 27-28 NOVEMBER 2020
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1436
PENURAPAN JALAN DAN KAEDAH PENYELENGGARAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 08 - 09 DISEMBER 2020
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1437
MEMAHAMI DOKUMEN TENDER DAN PROSES-PROSES PENILAIAN TENDER
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 12 DISEMBER 2020
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM150
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM150
CIDB
10 CCD
No. 1438
PENGURUSAN & PENTADBIRAN KELAMBATAN & LANJUTAN MASA (EOT) KONTRAK PEMBINAAN (ONLINE)
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 16 DISEMBER 2020
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM150
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM150
CIDB
10 CCD
No. 1439
PERUNDANGAN DAN KESELAMATAN KERJA-KERJA ELEKTRIK
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 19 - 20 DISEMBER 2020
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1440
KERJA-KERJA PENSTABILAN TANAH UNTUK TAPAK PROJEK PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 23 DISEMBER 2020
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM150
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM150
CIDB
10 CCD

Pendaftaran Kursus | Online Registration


Pertanyaan | Enquiry

Anda boleh cadangkan tempat atau tajuk kursus atas minat anda.