Sila klik brochure atau negeri di bawah untuk pendaftaran secara online | Please click the brochure and state name below for online registration


Sila pilih kursus berkenaan dengan / Please choose course related to:
No. 1381
JENIS JENIS CERUN DAN PEMBAIKAN CERUN YANG RUNTUH (ONLINE).
Tempat: ONLINE
Tarikh: 19 OGOS 2020
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM150
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM150
CIDB
10 CCD
No. 1392
KERJA-KERJA PEMASANGAN PAIP KUMBAHAN & SAMBUNGAN KE PAIP PIHAK BERKUASA / STP
Tempat: ONLINE
Tarikh: 02 SEPTEMBER 2020
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM150
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM150
CIDB
10 CCD
No. 1393
ISO 9001:2015 LATIHAN KESEDARAN
Tempat: ONLINE
Tarikh: 05 - 06 SEPTEMBER 2020
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1394
BAYARAN DAN AKAUN MUKTAMAD DALAM KONTRAK KERJA
Tempat: ONLINE
Tarikh: 10 - 11 SEPTEMBER 2020
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1395
PEMIKIRAN KRITIS & PENYELESAIAN MASALAH DI TEMPAT KERJA
Tempat: ONLINE
Tarikh: 15 SEPTEMBER 2020
Fee (ada kad hijau): RM150
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM150
CIDB
10 CCD
No. 1396
PANDUAN KESELAMATAN ELEKTRIK DAN PROSUDER KERJA SELAMAT
Tempat: ONLINE
Tarikh: 19 SEPTEMBER 2020
Fee (ada kad hijau): RM150
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM150
CIDB
10 CCD
No. 1397
PANDUAN MENGECAT JALAN, PEMASANGAN PAPAN TANDA DAN PEROBAT JALAN
Tempat: ONLINE
Tarikh: 23 - 24 SEPTEMBER 2020
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1407
MEMAHAMI DOKUMEN TENDER DAN PROSES-PROSES PENILAIAN TENDER
Tempat: ONLINE
Tarikh: 04 OKTOBER 2020
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM150
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM150
CIDB
10 CCD
No. 1408
MENANGANI INDIVIDU YANG SUKAR DI TEMPAT KERJA
Tempat: ONLINE
Tarikh: 07 - 08 OKTOBER 2020
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
10 CCD
No. 1409
PERANCANGAN CUKAI SME DALAM SYARIKAT PEMBINAAN
Tempat: ONLINE
Tarikh: 13 - 14 OKTOBER 2020
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1410
ISO 9001: 2015 JURUAUDIT DALAMAN BERKOMPETEN
Tempat: ONLINE
Tarikh: 17 - 18 OKTOBER 2020
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1411
TATACARA PEROLEHAN DAN PENILAIAN SEBUTHARGA
Tempat: ONLINE
Tarikh: 21-22 OKTOBER 2020
Masa: 9.00AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1412
KERJA-KERJA PEMASANGAN PAIP KUMBAHAN & SAMBUNGAN KE PAIP PIHAK BERKUASA / STP
Tempat: ONLINE
Tarikh: 27 OKTOBER 2020
Fee (ada kad hijau): RM150
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM150
CIDB
10 CCD

Pendaftaran Kursus | Online Registration


Pertanyaan | Enquiry

Anda boleh cadangkan tempat atau tajuk kursus atas minat anda.