Sila klik brochure atau negeri di bawah untuk pendaftaran secara online | Please click the brochure and state name below for online registration


Sila pilih kursus berkenaan dengan / Please choose course related to:
No. 1635
PENGURUSAN ANGGARAN KOS KERJA BANGUNAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 08 - 09 FEBRUARI 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM 250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM 250 / PAX
CIDB
20 CCD
No. 1632
KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BANGUNAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 10 - 11 FEBRUARI 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM 250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM 250 / PAX
CIDB
20 CCD
No. 1636
JENIS-JENIS ASAS BANGUNAN DAN KERJA-KERJA PENANAMAN CERUCUK DALAM PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 14 - 15 FEBRUARI 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
No. 1637
PEMAHAMAN BORANG SYARAT-SYARAT KONTRAK REKA DAN BINA YANG EFEKTIF DALAM KONTRAK KERAJAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 15 - 16 FEBRUARI 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
No. 1640
TANGGUNGJAWAB KONTRAKTOR ELEKTRIK, ORANG KOMPETEN SERTA PEMATUHAN KESELAMATAN ELEKTRIK
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 18 FEBRUARI 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM130 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM130 / PAX
CIDB
10 CCD
No. 1638
PENGURUSAN FASILITI & PENYELENGGARAAN BANGUNAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 21 - 22 FEBRUARI 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (Sijil Taraf Bumiputera Pengarah/Pemilik dan kad hijau): -
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
No. 1639
PENYELENGGARAAN DAN PEMULIHAN JALAN RAYA YANG EFEKTIF
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 24 - 25 FEBRUARI 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
No. 1641
MEMAHAMI SYARAT-SYARAT KONTRAK JKR 203A (MODUL 2)
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 28 FEBRUARI - 01 MAC 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
No. 1634
PENGURUSAN SISA PEMBUANGAN DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN & PERSEKITARAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 03 - 04 MAC 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
No. 1642
MEMAHAMI DOKUMEN TENDER DAN PROSES-PROSES PENILAIAN TENDER
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 07 MAC 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM 130 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM 130 / PAX
CIDB
10 CCD
No. 1643
PENYEDIAAN PEMBANGUNAN BAGI KAWASAN SENSITIF ALAM SEKITAR
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 10 - 11 MAC 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
No. 1644
TANGGUNGJAWAB, HAK & LIABILITI KONTRAKTOR, PEGAWAI PENGUASA / PENGARAH PROJEK DALAM KONTRAK KERJA PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 14 - 15 MAC 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
No. 1645
PENYELENGGARAAN JALAN DAN ANGGARAN KOS
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 17 - 18 MAC 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
No. 1646
PEMFAILAN DOKUMEN & REKOD DALAM SYARIKAT PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 21 - 22 MAC 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
No. 1647
KERJA-KERJA PEMASANGAN PAIP AIR KUMBAHAN DAN SAMBUNGAN KE PAIP PIHAK BERKUASA
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 25 MAC 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM130 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM130 / PAX
CIDB
10 CCD
No. 1648
SYARAT-SYARAT KONTRAK PAM (PERTUBUHAN ARKITEK MALAYSIA)
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 29 - 30 MAC 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
No. 1649
PANDUAN MENGECAT JALAN, PEMASANGAN PAPAN TANDA DAN PERABOT JALAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 04 - 05 APRIL 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
No. 1650
PEMAHAMAN ASAS BACAAN LUKISAN PELAN BANGUNAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 06 APRIL 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM130 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM130 / PAX
CIDB
20 CCD
No. 1651
KAEDAH PENGIRAAN KUANTITI DAN KOS DALAM KERJA PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 11 - 12 APRIL 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
No. 1653
KERJA-KERJA MEMBINA TANGKI BEKALAN AIR, RUMAH PAM & PEMASANGAN PAIP LUARAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 13 APRIL 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM130 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM130 / PAX
CIDB
10 CCD
No. 1652
QA & QC DALAM PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 14- 15 APRIL 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD

Pendaftaran Kursus | Online Registration


Pertanyaan | Enquiry

Anda boleh cadangkan tempat atau tajuk kursus atas minat anda.