Sila klik brochure atau negeri di bawah untuk pendaftaran secara online | Please click the brochure and state name below for online registration


Sila pilih kursus berkenaan dengan / Please choose course related to:
No. 1523
PELAKSANAAN AMALAN TERBAIK DALAM PENGURUSAN FASILITI
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 10 - 11 DISEMBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): 300.00 RM 200
Fee (kad hijau tamat / tiada): 300.00 RM 200
CIDB
20 CCD
No. 1524
PENINGKATAN KECEKAPAN DAN PENGURANGAN KOS
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 14 - 15 DISEMBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): 300.00 RM 200
Fee (kad hijau tamat / tiada): 300.00 RM 200
CIDB
20 CCD
No. 1525
MEMAHAMI DOKUMEN TENDER DAN PROSES-PROSES PENILAIAN TENDER
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 18 DISEMBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): 150.00 RM 130
Fee (kad hijau tamat / tiada): 150.00 RM 130
CIDB
10 CCD
No. 1528
PENGENALAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015 & LATIHAN AUDIT DALAMAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 21 - 22 DISEMBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM200
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM200
CIDB
20 CCD
No. 1526
PENGURUSAN PENGGANTUNGAN & PENAMATAN KONTRAK SERTA AKAUN MUKTAMAD BAGI KONTRAK YANG DI TAMATKAN PENGAMBILAN KERJA KONTRAKTOR
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 28 - 29 DISEMBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): 300.00 RM 200
Fee (kad hijau tamat / tiada): 300.00 RM 200
CIDB
20 CCD
No. 1530
PERAKAUNAN DALAM SEKTOR PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Alamat: Suite B-17-5, Plaza Pantai, No. 5, Jalan 4/83A, Off Jalan Pantai Baru, 59200 Kuala Lumpur.
Tarikh: 06 - 07 JANUARI 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1531
MEMAHAMI SYARAT-SYARAT KONTRAK JKR 203A (MODUL 1)
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 11 - 12 JANUARI 2022
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1532
PENGURUSAN SISA PEMBUANGAN DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN & PERSEKITARAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 14 - 15 JANUARI 2022
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1533
PEMFAILAN DOKUMEN & REKOD DALAM SYARIKAT PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 18 - 19 JANUARI 2022
Masa: 8.30AM TO 4,30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1535
KERJA-KERJA PENSTABILAN TANAH UNTUK TAPAK PROJEK PEMBANGUNAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 15 FEBRUARI 2022
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM150
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM150
CIDB
10 CCD
No. 1536
PENGURUSAN PROJEK PENGUBAHSUAIAN DAN PEMBINAAN HOSPITAL DAN PUSAT PERUBATAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 18 - 19 FEBRUARI 2022
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1537
BAYARAN DAN AKAUN MUKTAMAD DALAM KONTRAK KERJA
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 22 - 23 FEBRUARI 2022
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1538
MEMAHAMI SYARAT-SYARAT KONTRAK JKR 203A (MODUL 2)
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 25 - 26 FEBRUARI 2022
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD

Pendaftaran Kursus | Online Registration


Pertanyaan | Enquiry

Anda boleh cadangkan tempat atau tajuk kursus atas minat anda.