Sila klik brochure atau negeri di bawah untuk pendaftaran secara online | Please click the brochure and state name below for online registration


Sila pilih kursus berkenaan dengan / Please choose course related to:
No. 1708
PEMFAILAN DOKUMEN & REKOD DALAM SYARIKAT PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 04 - 05 OKTOBER 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!
No. 1710
SYARAT-SYARAT KONTRAK PERTUBUHAN ARKITEK MALAYSIA (PAM)
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 10 - 11 OKTOBER 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!
No. 1711
MEMAHAMI SYARAT-SYARAT KONTRAK JKR 203A (MODUL 2)
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 12 - 13 OKTOBER 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!
No. 1722
EMS ISO 14001:2015 LATIHAN KESEDARAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (online)
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 12 - 13 OKTOBER 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
Kelulusan sedang diproses CPD
HRDF Claimable!
No. 1712
PENTADBIRAN KONTRAK SUB KONTRAKTOR DAN PEMAHAMAN BORANG SYARAT-SYARAT KONTRAK JKR 203N
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 17 - 18 OKTOBER 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!
No. 1720
BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) DALAM KONTRAK KERAJAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 18 OKTOBER 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM130 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM130 / PAX
CIDB
10 CCD
MBOT
Kelulusan sedang diproses CPD
HRDF Claimable!
No. 1713
PENYELENGGARAAN JALAN DAN ANGGARAN KOS
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 20 - 21 OKTOBE 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!
No. 1714
KERJA - KERJA PEMASANGAN PAIP BEKALAN AIR
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 24 - 25 OKTOBER 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM 250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM 250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!
No. 1715
PENYEDIAAN TAPAK DARI TITIK MULA
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 25 - 26 OKTOBER 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!
No. 1716
PERANCANGAN STRATEGIK YANG BERKESAN UNTUK PENGURUSAN FASILITI HOSPITAL
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 27 - 28 OKTOBER 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!
No. 1717
MEMAHAMI DOKUMEN TENDER DAN PROSES-PROSES PENILAIAN TENDER
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 31 OKTOBER 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM 130 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM 130 / PAX
CIDB
10 CCD
MBOT
4 CPD
HRDF Claimable!
No. 1723
TANGGUNGJAWAB, HAK & LIABILITI KONTRAKTOR, PEGAWAI PENGUASA / PENGARAH PROJEK DALAM KONTRAK KERJA PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 01 - 02 NOVEMBER 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!
No. 1724
PANDUAN MENGECAT JALAN, PEMASANGAN PAPAN TANDA DAN PERABOT JALAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 07 - 08 NOVEMBER 2022
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!
No. 1725
KAEDAH PENGUKURAN & PENILAIAN PRESTASI PROJEK PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 09 - 10 NOVERMBER 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!
No. 1726
PENGURUSAN SISA PEMBUANGAN DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN & PERSEKITARAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 17 - 18 NOVEMBER 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!
No. 1728
KAEDAH MEMPERBAIKI KECACATAN KERJA-KERJA PEMBINAAN BANGUNAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 21 - 22 NOVEMBER 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!
No. 1729
PEMBINAAN JENIS-JENIS TEMBOK PENAHAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 28 - 29 NOVEMBER 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM 250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM 250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!
No. 1727
KERJA-KERJA PEMASANGAN PAIP AIR KUMBAHAN DAN SAMBUNGAN KE PAIP PIHAK BERKUASA
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 30 NOVEMBER 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM130 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM130 / PAX
CIDB
10 CCD
MBOT
4 CPD
HRDF Claimable!
No. 1730
PENGURUSAN FASILITI & PENYELENGGARAAN BANGUNAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 05 -06 DISEMBER 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!
No. 1736
PENGURUSAN KECACATAN DALAM PROJEK BINAAN DAN PENGUBAHSUAIAN HOSPITAL
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 08 - 09 DISEMBER 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
Kelulusan sedang diproses CPD
No. 1731
PEMBINAAN & PENYELIAAN SISTEM PEPARITAN BANGUNAN, JALANRAYA DAN CERUN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 12 - 13 DISEMBER 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!
No. 1732
TEKNOLOGI KONKRIT DALAM PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 14 - 15 DISEMBER 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!
No. 1733
TANGGUNGJAWAB KONTRAKTOR ELEKTRIK, ORANG KOMPETEN SERTA PEMATUHAN KESELAMATAN ELEKTRIK
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 16 DISEMBER 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM130 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM130 / PAX
CIDB
10 CCD
MBOT
4 CPD
HRDF Claimable!
No. 1734
BAYARAN DAN AKAUN MUKTAMAD DALAM KONTRAK KERJA
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 19-20 DISEMBER 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!
No. 1735
QA & QC DALAM PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 28 - 29 DISEMBER 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!

Pendaftaran Kursus | Online Registration


Pertanyaan | Enquiry

Anda boleh cadangkan tempat atau tajuk kursus atas minat anda.