Sila klik brochure atau negeri di bawah untuk pendaftaran secara online | Please click the brochure and state name below for online registration


Sila pilih kursus berkenaan dengan / Please choose course related to:
No. 1668
TATACARA PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA DALAM KONTRAK KERJA
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 13 - 14 JUN 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM 250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM 250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!
No. 1672
PENGURUSAN & PENTADBIRAN KELAMBATAN & LANJUTAN MASA (EOT) KONTRAK PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 15 JUN 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM130 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM130 / PAX
CIDB
10 CCD
MBOT
Kelulusan sedang diproses CPD
HRDF Claimable!
No. 1669
SYARAT-SYARAT KONTRAK PERTUBUHAN ARKITEK MALAYSIA (PAM)
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 20 - 21 JUN 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
Kelulusan sedang diproses CPD
HRDF Claimable!
No. 1670
PENYELENGGARAAN DAN PEMULIHAN JALAN RAYA YANG EFEKTIF
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 23 - 24 JUN 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
Kelulusan sedang diproses CPD
HRDF Claimable!
No. 1671
MEMAHAMI DOKUMEN TENDER DAN PROSES-PROSES PENILAIAN TENDER
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 27 JUN 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM 130 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM 130 / PAX
CIDB
10 CCD
MBOT
4 CPD
HRDF Claimable!
No. 1675
MEMAHAMI SYARAT-SYARAT KONTRAK JKR 203A (MODUL 2)
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 04 - 05 JULAI 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
Kelulusan sedang diproses CPD
HRDF Claimable!
No. 1676
PEMAHAMAN ASAS BACAAN LUKISAN PELAN BANGUNAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 05 JULAI 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM130 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM130 / PAX
CIDB
10 CCD
MBOT
Kelulusan sedang diproses CPD
HRDF Claimable!
No. 1677
KAEDAH PENGIRAAN KUANTITI DAN KOS DALAM KERJA PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 06 - 07 JULAI 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!
No. 1678
BAYARAN DAN AKAUN MUKTAMAD DALAM KONTRAK KERJA
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 11 - 12 JULAI 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
Kelulusan sedang diproses CPD
HRDF Claimable!
No. 1679
KAEDAH PENGUKURAN & PENILAIAN PRESTASI PROJEK PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 13 - 14 JULAI 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
Kelulusan sedang diproses CPD
HRDF Claimable!
No. 1680
PENGURUSAN PROJEK PENGUBAHSUAIAN DAN PEMBINAAN HOSPITAL DAN PUSAT PERUBATAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 14 - 15 JULAI 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
Kelulusan sedang diproses CPD
HRDF Claimable!
No. 1681
PEMFAILAN DOKUMEN & REKOD DALAM SYARIKAT PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 21 - 22 JULAI 2023
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
Kelulusan sedang diproses CPD
HRDF Claimable!
No. 1682
TANGGUNGJAWAB KONTRAKTOR ELEKTRIK, ORANG KOMPETEN SERTA PEMATUHAN KESELAMATAN ELEKTRIK
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 22 JULAI 2023
Fee (ada kad hijau): RM130 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM130 / PAX
CIDB
10 CCD
MBOT
Kelulusan sedang diproses CPD
HRDF Claimable!
No. 1683
JENIS-JENIS ASAS BANGUNAN DAN KERJA-KERJA PENANAMAN CERUCUK DALAM PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 25 - 26 JULAI 2023
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
Kelulusan sedang diproses CPD
HRDF Claimable!
No. 1684
PENYELENGGARAAN JALAN DAN ANGGARAN KOS
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 28 - 29 JULAI 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
Kelulusan sedang diproses CPD
HRDF Claimable!
No. 1686
PANDUAN MENGECAT JALAN, PEMASANGAN PAPAN TANDA DAN PERABOT JALAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 03 - 04 OGOS 2023
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
Kelulusan sedang diproses CPD
HRDF Claimable!
No. 1687
PEMBINAAN JENIS-JENIS TEMBOK PENAHAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 08 - 09 OGOS 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM 250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM 250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
Kelulusan sedang diproses CPD
HRDF Claimable!
No. 1688
PENGENALAN & PENGURUSAN RISIKO DALAM PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 10 OGOS 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM130 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM130 / PAX
CIDB
10 CCD
MBOT
4 CPD
HRDF Claimable!
No. 1689
PENGURUSAN KONTRAKTUAL TUNTUTAN KERUGIAN DAN PERBELANJAAN TAMBAHAN KONTRAKTOR
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 15 - 16 OGOS 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
Kelulusan sedang diproses CPD
HRDF Claimable!
No. 1690
PENYEDIAAN TAPAK DARI TITIK MULA
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 16 - 17 OGOS 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (Sijil Taraf Bumiputera Pengarah/Pemilik dan kad hijau): -
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!
No. 1693
PENGURUSAN SISA PEMBUANGAN DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN & PERSEKITARAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 18 - 19 OGOS 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
Kelulusan sedang diproses CPD
HRDF Claimable!
No. 1691
PENGURUSAN PENYIAPAN, PENYERAHAN DAN TEMPOH TANGGUNGAN KECACATAN KONTRAK KERJA PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 22 - 23 OGOS 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (Sijil Taraf Bumiputera Pengarah/Pemilik dan kad hijau): -
Fee (ada kad hijau): RM 250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM 250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!
No. 1692
QA & QC DALAM PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 25 - 26 OGOS 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!
No. 1694
RUNDINGAN DAN PENYELESAIAN PERTIKAIAN DI DALAM INDUSTRI PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 29 - 30 OGOS 2023
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM250 / PAX
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM250 / PAX
CIDB
20 CCD
MBOT
8 CPD
HRDF Claimable!

Pendaftaran Kursus | Online Registration


Pertanyaan | Enquiry

Anda boleh cadangkan tempat atau tajuk kursus atas minat anda.