Sila klik brochure atau negeri di bawah untuk pendaftaran secara online | Please click the brochure and state name below for online registration


Sila pilih kursus berkenaan dengan / Please choose course related to:
No. 1506
PENGURUSAN KONTRAKTUAL TUNTUTAN KERUGIAN DAN PERBELANJAAN TAMBAHAN KONTRAKTOR
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 29 - 30 SEPTEMBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1507
PERAKAUNAN DALAM SEKTOR PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 05 - 06 OKTOBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1508
PENGURUSAN PROJEK PENGUBAHSUAIAN DAN PEMBINAAN HOSPITAL DAN PUSAT PERUBATAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 08 - 09 OKTOBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1509
PEMAHAMAN BORANG SYARAT-SYARAT KONTRAK REKA DAN BINA YANG EFEKTIF DALAM KONTRAK KERAJAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 12 - 13 OKTOBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1510
PANDUAN MENGECAT JALAN, PEMASANGAN PAPAN TANDA DAN PERABOT JALAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 15 - 16 OKTOBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1511
JENIS-JENIS ASAS BANGUNAN DAN KERJA-KERJA PENANAMAN CERUCUK DALAM PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 21 - 22 OKTOBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1512
TATACARA PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA DALAM KONTRAK KERJA
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 26 - 27 OKTOBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
BQSM
6 CPD
No. 1513
MEMAHAMI DOKUMEN TENDER DAN PROSES-PROSES PENILAIAN TENDER
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 30 OKTOBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM150
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM150
CIDB
10 CCD
No. 1515
PEMBINAAN JENIS-JENIS TEMBOK PENAHAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 02 - 03 NOVEMBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1516
TANGGUNGJAWAB, HAK & LIABILITI KONTRAKTOR, PEGAWAI PENGUASA/PENGARAH PROJEK DALAM KONTRAK KERJA PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 09 - 10 NOVEMBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1517
PEMATUHAN KEPADA PERUNDANGAN DAN KESELAMATAN KERJA ELEKTRIK
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 13 NOVEMBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM150
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM150
CIDB
10 CCD
No. 1518
ANALISA KEKUATAN KEWANGAN DALAM SYARIKAT PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 16 - 17 NOVEMBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1519
PENGURUSAN PENYIAPAN, PENYERAHAN DAN TEMPOH TANGGUNGAN KECACATAN KONTRAK KERJA PEMBINAAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 23 - 24 NOVEMBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1520
KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BANGUNAN
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 26 - 27 NOVEMBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1522
KERJA - KERJA PEMASANGAN PAIP BEKALAN AIR
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 07 - 08 DISEMBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1523
PELAKSANAAN AMALAN TERBAIK DALAM PENGURUSAN FASILITI
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 10 - 11 DISEMBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1524
PENINGKATAN KECEKAPAN DAN PENGURANGAN KOS
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 14 - 15 DISEMBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD
No. 1525
MEMAHAMI DOKUMEN TENDER DAN PROSES-PROSES PENILAIAN TENDER
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 18 DISEMBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM150
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM150
CIDB
10 CCD
No. 1526
PENGURUSAN PENGGANTUNGAN & PENAMATAN KONTRAK SERTA AKAUN MUKTAMAD BAGI KONTRAK YANG DITAMATKAN PENGAMBILAN KERJA KONTRAKTOR
Tempat: ONLINE (ZOOM MEETING)
Tarikh: 28 - 29 DISEMBER 2021
Masa: 8.30AM TO 4.30PM
Fee (ada kad hijau): RM300
Fee (kad hijau tamat / tiada): RM300
CIDB
20 CCD

Pendaftaran Kursus | Online Registration


Pertanyaan | Enquiry

Anda boleh cadangkan tempat atau tajuk kursus atas minat anda.