CIDB


CARA JOIN ZOOM GUNA HANDPHONE

CONTOH PENGIRAAN MODAL TERKUMPUL

CONTOH SURAT PERJANJIAN PERKONGSIAN (jpg)

CONTOH SURAT PERJANJIAN PERKONGSIAN (docx)

Borang Pendaftaran Kursus | Course Registration Form

Kemahiran Pengurusan dan Penyeliaan
(5 Kelas)
Pengurusan Kontrak / Undang-undang dan Peraturan
(5 Kelas)
Persijilan Kualiti dan Pengetahuan Komputer
(Akan Datang)
Teknikal
(11 Kelas)
7 Kursus Terdekat
(7 Kelas)

Sila klik brochure atau negeri di bawah untuk pendaftaran secara online | Please click the brochure and state name below for online registration


Sila pilih kursus berkenaan dengan / Please choose course related to:

Pendaftaran Kursus | Online Registration


Pertanyaan | Enquiry

Anda boleh cadangkan tempat atau tajuk kursus atas minat anda.